14-07-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 21 юли (четвъртък) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 4/2022 г. по искане на народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.).

 

Докладчик: Павлина Панова

 

Делото е за произнасяне по същество.

 

 

 

2.Конституционно дело № 5/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.).

 

Докладчик: Мариана Карагьозова

 

Делото е за произнасяне по същество.