14-07-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 юли (вторник) от 10.00 часа при следния дневен ред:

 

 

 

1.Конституционно дело № 14/2022 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата чл. 158, ал. 5, изр. трето от Закона за здравето (доп., ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.).

 

Докладчик: Павлина Панова

 

Делото е за разглеждане по допустимост.