12-07-2022

Днес, 12.07.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 15/2022 г. по искане на Министерския съвет за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.