28-06-2022

Днес, 28 юни 2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 59 народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 20 април 2022 г. за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура” за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа (обн. ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г.).

 

Определението е прието единодушно с 9 гласа.