24-06-2022

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 юни (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 10/2022 г. по искане на народни представители от 47-то Народно събрание за установяване противоконституционност на разпоредбите на Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20.04.2022 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Атанас Семов