17-05-2022

 

Днес, 17 май 2022 г., Конституционния съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 329, ал.1 и 2 от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в сила от 1.05.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.).

 

Определението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.