04-05-2022

Днес, 4.05.2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 10/2022 г. по искане на петдесет и девет народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, прието на 20.04.2022 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 32 от 26.04.2022 г.

 

 

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.