14-04-2022

Днес, 14.04.2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на главния прокурор на Република България за установяване противоконституционност на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.).

Определението е прието единодушно.

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.