22-03-2022

 

Днес, 22.03.2022 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на  петдесет и девет народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.).

 

Определението е прието единодушно.

 

На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии.