15-03-2022

Днес, 15 март 2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2022 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 18/ 2022 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.