07-03-2022

 

Днес, 7 март 2022 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 4/2022 г. по искане на народни представители от 47-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Обн., ДВ, бр. 13/ 2022 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.