03-02-2022

Днес, 3 февруари 2022 г., Конституционният съд образува к.д. № 2/2022 г. по искане на народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на приетото на 7.01.2022 г. Решение на Народното събрание за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2022 г.) като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 67, ал. 1, чл. 72 и чл. 73 от Конституцията на Република България.

 

 

Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов.