26-10-2021

Днес, 26 октомври 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №6/2021 г., образувано по искане на общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1  от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос:

Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

Диспозитивът на решението гласи:

„Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“

Решението е прието с 11 гласа. Съдия Георги Ангелов подписа решението с особено мнение.

Съдия Филип Димитров подписа решението със становище по мотивите.