05-10-2021

Днес, 5 октомври 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Определението е прието единодушно с 10 гласа.