Десислава Атанасова

Десислава Атанасова

Съдия

Родена на 8 октомври 1978 г. в гр. Дулово. През 2001 г. завършва Юридическия факултет на Университета по национално и световно стопанство. През 2009 г. придобива магистърска степен по Политология и дипломация във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, където през 2011 г. завършва и обучението си в рамките на магистърската програма по Европейска интеграция.

Съдебен кандидат през 2002 г. Юрисконсулт в ОДПЗС – Русе ЕООД (2005-2007). Юрисконсулт в МБАЛ – Русе АД и общински съветник в Общински съвет – гр. Русе (2007-2009). Председател на Комисията по законност, обществен ред и сигурност и член на Комисията по териториално и селищно устройство. Вписана като адвокат в Русенската адвокатска колегия през 2011 г. От 2009 г. до 2012 г. е народен представител в 41-то НС на Република България и член на Комисията по правни въпроси. Член (2009-2010) и председател на Комисията по здравеопазване (2010-2012). Министър на здравеопазването (2012-2013). От 2013 г. до 2024 г. е народен представител в осем последователни легислатури от 42-то до 49-ото НС. Член на комисиите по здравеопазване и по правни въпроси (2013-2014). Заместник-председател на Комисията по правни въпроси и член на Комисията по външна политика (2014-2021).  Ръководител (2014-2022), заместник-ръководител (2022-2023) и член (2023-2024) на парламентарната делегация в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Председател на парламентарна група (2021-2024). Член (2021, 2022-2024) и председател (2021-2022) на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по ЗЕС. Член на Комисията по правни въпроси и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (2023-2024).

Избрана за съдия в Конституционния съд от 49-ото Народно събрание (2024).