Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
Българска Демократическа Партия