Докладчик
Емилия Друмева,Благовест Пунев ,Румен Ненков
Подател на искането
71 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване за незаконен избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова за президент и вицепрезидент на Република България

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

Отхвърля искането на 71 народни представители от 41-вото Народно събрание за обявяване на избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова за президент и вицепрезидент на Република България, произведен на 23 и 30 октомври 2011 г., за незаконен.