Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
56 народни представители от 41 Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на 167; 83 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (обн. ДВ, бр. 99/2010 г.), с който се изменя чл. 17 от Закона за филмовата индустрия

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Конституцията не определя какво да бъде съдържанието на бюджетните закони и следователно няма пречка в тях да се съдържат наред с разпоредбите, които утвърждават приходи и разходи, и правила, които урегулират различни въпроси от областта на финансовото право, които са свързани с бюджета. След като Конституцията установява едно правило в обществен интерес, а такъв без съмнение е и смисълът на чл. 23 от Конституцията, сам по себе си този факт отхвърля възможността за неговата преоценка с помощта на текст на закон.