Докладчик
Десислава Атанасова
Подател на искането
Висш адвокатски съвет

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 120, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.