Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
състав на СГС

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 384, ал. 3 във вр. с чл. 253, т. 2 от НПК.