Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Министерски съвет на Република България

Предмет на искането

Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 5, ал. 3, чл. 30 и чл. 31 от Конституцията