Докладчик
Филип Димитров
Подател на искането
Народни представители

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 17 април 2024 г., обнародвано в ДВ, бр. 35/2024 г.,  за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

определение по допустимост: