Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
Народни представители

Предмет на искането

Задължително тълкуване на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 84, т.2, във връзка с чл. 106, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията на Република България и установяване на противоконституционност на точка първа на Решение за предприемане на мерки за гарантиране финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България, прието от 49-oтo Hapoднo cъбpaниe нa 04 април 2024 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2024 г.).