Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Районен съд Свиленград

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 343б, ал. 5 от Наказателния кодекс на Република България (посл. изм., ДВ бр. 23 от 19.03.2024 г.).