Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд на Република България

Предмет на искането

определение по допустимост: