Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

установяване противоконституционност на чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Тежестта на административната санкция "задържане в поделенията на МВР" е голяма и правният статус на лицата "задържани под стража", "задържани в поделенията на МВР" и "лишени от свобода" е еднакъв. Ограничаването на правото на обжалване на нарушителя пред по-горна инстанция на съдебен акт, който предвижда налагане на наказание "задържане в поделенията на МВР", надхвърля необходимото за осъществяване на правосъдието. С въвеждане на забраната да се обжалва решението на районния съдия се нарушава правото на задържания на двустепенна юрисдикция.