Докладчик
Борислав Белазелков
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на Закон за ратифициране на споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета, приет на 13.12.2023 г., обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.