Докладчик
Борислав Белазелков
Подател на искането
Група народни представители

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на Закон за ратифициране на споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета, приет на 13.12.2023 г., обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Отхвърля искането на 48 народни представители от 49-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.).