Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова,Павлина Панова,Соня Янкуловa
Подател на искането
народни представители

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.).

документ към делото:
определение по допустимост: