Докладчик
Янаки Стоилов
Подател на искането
Омбудсман

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 300, ал. 3 от Закона за съдебната власт в частта „до три пъти“ поради противоречието й с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 и чл. 53 от Конституцията. 

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна: