Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредбите на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т . 1 и ал. 3 от Конституцията.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Конституционен съдия, избран или назначен след предвиденото в чл. 147, ал. 2, изр. трето от Конституцията обновяване на състава на Конституционния съд, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от конституционно дължимия момент за обновяването на състава на Съда.