Докладчик
Таня Райковска
Подател на искането
президент на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредбите на чл. 147, ал. 2, чл. 148, ал. 1, т . 1 и ал. 3 от Конституцията.

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна: