Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна: