Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
54 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на 167; 16 от Закона за изменение на Закона за Националния архивен фонд

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 14

Последващото задължение за парламента, произтичащо от чл. 22, ал. 4 от Закона за Конституционния съд, има предвид уреждане на правните последици, възникнали от прилагането на противоконституционния закон до влизане в сила на решението на съда, а не на правните последици от решението на съда, свързани с въздействието върху нормативния акт.