Докладчик
Атанас Семов
Подател на искането
тричленен състав на Върховния административен съд

Предмет на искането

задължително тълкуване на чл. 130 от Конституцията на Република България.

разпореждане:
друго определение: