Докладчик
Павлина Панова
Подател на искането
народни представители от 48-то Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение на 48-то Народно събрание за възлагане на Министерски съвет за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „ Козлодуй" с технологията АР 1000, прието от Народното събрание на 12.01.2023 г., обнародвано в бр. № 6 от 20.01.2023 г. на Държавен вестник.

определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело: