Докладчик
Ванюшка Ангушева
Подател на искането
51 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на 167; 8; 167; 11; 167; 20; 167; 21 от ЗИД на Кодекса на труда

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост: