Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Искане за задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България,

определение, приключващо дело: