Докладчик
Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането
главния прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 2 ,ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 18/ 2022 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

При проведеното гласуване, не се постигна изискуемото по чл. 151, ал. 1 от Конституцията мнозинство от гласовете на повече от половината съдии от състава на съда (най- малко 7 гласа), поради което искането е отхвърлено. Според съдиите Мариана Карагьозова – Финкова, Таня Райковска, Атанас Семов, Янаки Стоилов и Соня Янкулова искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Според съдиите Павлина Панова, Константин Пенчев, Филип Димитров, Надежда Джелепова и Красимир Влахов искането е основателно и следва да бъде уважено.