Докладчик
Соня Янкуловa
Подател на искането
Омбудсман на Република България