Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
омбудсмана на Република България