Докладчик
Емилия Друмева
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 519 и чл. 520 от Гражданския процесуален кодекс

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: