Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
Венцислав Ванков, Борислав Банчев, Светлана Дянкова, Емил Атанасов, Юнал Джелалов, Крум Крумов, Боряна Методиева, Красимир Кузмов, Борислав Михайлов, Тимур Халилов, Джейхан Ибрямов и Орхан Юсеинов – всички кандидати за народни представители от различни многомандатни избирателни райони, чрез главния прокурор на Република България по реда на чл. 112 от ЗИНП