Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
Президентът на Република България

Предмет на искането

Искане за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело: