Докладчик
Константин Пенчев
Подател на искането
Президентът на Република България

Предмет на искането

Искане за установяване противоконституционност на чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.

становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело:
определение по допустимост: