Докладчик
Стефка Стоева
Подател на искането
Пленума на Върховния административен съд

Предмет на искането - Искане за даване на задължително тълкуване на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, с което да се даде отговор на въпроса: „Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България, задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?“

определение:
становище на заинтересувана страна:
Становище на Министерския съвет Министерския съвет
Формат pdf
Президента на Република България
Формат pdf
Народното събрание
Формат pdf
Главния прокурор
Формат pdf
Висшия съдебен съвет
Формат pdf
Зам. министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи
Формат pdf
Министъра на правосъдието
Формат pdf
Министъра на отбраната
Формат pdf
Министъра на финансите
Формат pdf
Министъра на вътрешните работи
Формат pdf
Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Формат pdf
Министъра на труда и социалната политика
Формат pdf
Министъра на образованието и науката
Формат pdf
Министъра на здравеопазването
Формат pdf
Министъра на културата
Формат pdf
Министъра на околната среда и водите
Формат pdf
Министъра на земеделието, храните и горите
Формат pdf
Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Формат pdf
Министъра на икономиката
Формат pdf
Министъра на енергетиката
Формат pdf
Министъра на туризма
Формат pdf
Министъра на младежта и спорта
Формат pdf
Висшия адвокатски съвет
Формат pdf
Съюза на юристите в България
Формат pdf
Асоциацията на българските административни съдии
Формат pdf

Решение - 8

Разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното управление.