Докладчик
Филип Димитров
Подател на искането
омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Обявяване на противоречие с Конституцията на разпоредбите на чл. 14, ал. 3 в частта „С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства“ и на чл. 14, ал. 5 от Изборния кодекс.

особено мнение и становище по решение:
определение, приключващо дело: