Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
51 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

тълкуване на чл. 73 от Конституцията на Република България относно правната характеристика и задължителната сила на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон, но по силата на Конституцията стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове.