Докладчик
Кети Маркова
Подател на искането
президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност в частта относно въпроси с номера 2, 4 и 6 на Решение за произвеждане на национален референдум, прието от Народното събрание на 12 май 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 37 от 2016 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения: