Докладчик
Благовест Пунев
Подател на искането
54 народни представители от 41-ото Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на 167; 38, т. 3 от ЗИД ЗЗО, с която се създава нова ал. 12 на чл. 59 и 167; 39, с който се създава нов чл. 59в от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.)

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

Според чл. 52, ал. 1 от Конституцията по конституционна делегация законодателно трябва да се уреди организацията на системата на здравеопазването. Реализацията на концепцията за здравна реформа се осъществява чрез Закона за здравното осигуряване. Чрез него се изразява определена политическа и икономическа целесъобразност, мотивирана от променените социално-икономически условия на обществото в периода на преход, която сама по себе си не подлежи на контрол за конституционност.