Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
Главният прокурор на Република България