Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
Общински съвет гр. Козлодуй