Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
Общински съвет гр. Козлодуй

Предмет на искането

произнасяне по въпроса касаещ компетентността за образуване на нови "обособени територии" по смисъла на Закона за водите и правомощията на местната власт

определение, приключващо дело: