Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
49 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на т.2 от решение на Народното събрание от 28.06.1996 г.

образуване на дело:
определение по допустимост: